Konsultacje rodzicielskie

Konsultacje rodzicielskie - indywidualne spotkania ze specjalistami( w zależności od zgłaszanego problemu) w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, socjoterapii pozwalające wspólnie wypracować optymalny sposób pracy z dzieckiem.