Porady zawodowe

Porady zawodowe - konsultacje dla uczniów, którym trudno podjąć decyzje edukacyjne, pomoc w konstruowani u Indywidualnego Planu Działania. Na prośbę szkoły rozmowy indywidualne z uczniami mogą być prowadzone również na terenie szkoły.