Spotkania terapeutyczne

W naszej poradni prowadzimy spotkania terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym, zajęcia dla dzieci przejawiającymi trudności w zakresie nadmiernej ruchliwości i impulsywności, jak również dla dzieci nadmiernie nieśmiałych. Pomagamy dzieciom mającym problemy w interakcjach społecznych, uczymy jak przełamać bariery i strach przed kontaktami oraz uczymy budować trwałe, wartościowe relacje.

Psychoterapia i socjoterapia dzieci oraz inne formy pomocy psychologicznej

Stawiamy diagnozy psychologiczne, w ramach naszej poradni działają też grupy terapeutyczne dla dzieci. Nasi psycholodzy dziecięcy mają bogate doświadczenie w pracy z małymi Pacjentami. Problemy dzieci mogą mieć różne podłoże, kluczowe jest tu trafnie postawiona diagnoza psychologiczna i wybór odpowiedniej formy terapii. Udzielamy m.in. pomocy dzieciom przy rozwodzie rodziców, zajmujemy się psychoterapią i socjoterapią. Prowadzimy również terapię indywidualną dla dzieci i młodzieży. Robimy wszytko, co w naszej mocy, by pomóc uporać się dzieciom, które do nas trafiają, z nękającymi je problemami.