Spotkania terapeutyczne

Spotkania terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym, zajęcia dla dzieci przejawiającymi trudności w zakresie nadmiernej ruchliwości, impulsywności, jak również dla dzieci nadmiernie nieśmiałych.