Szkoła dla rodziców

Szkoła dla rodziców - zajęcia socjoterapii adresowane do dzieci mogą być skuteczne jedynie, gdy będą kontynuowane na terenie domu rodzinnego. Aby umiejętnie wychowywać dziecko należy zweryfikować sposób oddziaływania na dzieci oraz wprowadzić niezbędne zmiany postaw. Tylko komplementarne podejście do procesu wychowawczego dziecka pozwoli uzyskać pozytywną i długotrwałą zmianę w dziecku.