Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji - zajęcia modelujące u dziecka umiejętności prospołeczne oraz umiejętności kontroli złości.
Zajęcia wspomagające dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki - rozwijające zdolność myślenia arytmetycznego połączone z ćwiczeniami zmniejszającymi braki wiadomości i umiejętności matematycznych.

Skłonność do agresji może mieć różne przyczyny. Równie ważny jak uczenie konstruktywnego okazywania złości jest trening umiejętności prospołecznych takich jak radzenie sobie z własnymi uczuciami, rozpoznanie własnych uczuć, wyrażanie uczuć, rozumienie uczuć innych osób, radzenie sobie z lękiem czy okazywanie sympatii innym osobom. Złość jest tym uczuciem, na które nasi psycholodzy dziecięcy zwracają szczególną uwagę, gdyż może ona być przyczyną zachowań agresywnych również u dzieci. Konstruktywne radzenie sobie z własną złością z pewnością przynosi pozytywne zmiany w życiu. Umiejętność ta procentuje wyeliminowaniem agresji zarówno wobec siebie, jak i innych. Za agresję może odpowiadać zbyt duża impulsywność danej osoby. Ucząc dziecko kontrolować swoje emocje, zapewniamy mu lepsze, spokojniejsze życie.