Trening Zastępowania Agresji

Trening Zastępowania Agresji - zajęcia modelujące u dziecka umiejętności prospołeczne oraz umiejętności kontroli złości.
Zajęcia wspomagające dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki - rozwijające zdolność myślenia arytmetycznego połączone z ćwiczeniami zmniejszającymi braki wiadomości i umiejętności matematycznych.