Zajęcia ogólno rozwijające kompetencje

Zajęcia ogólno rozwijające kompetencje edukacyjne dla uczniów z deficytami rozwojowymi - ćwiczenia usprawniające rozwój funkcji poznawczych: myślenia, zapamiętywania, percepcji oraz sprawności grafomotorycznej