Zajęcia ogólno rozwijające

Zajęcia ogólno rozwijające dla dzieci w wieku przedszkolnym  z dysharmoniami i deficytami w rozwoju psychomotorycznym , są to zajęcia adresowane dla dzieci u których zdiagnozowano problemy w zakresie dojrzałości szkolnej oraz problemów w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Zajęcia usprawniające podstawowe umiejętności szkolne, kształtujące kompetencje językowe dzieci oraz wzbogacone o elementy socjoterapii.