Specjaliści w naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi specjalistami, świadczącymi szerokie usługi pomocy pedagogicznej, psychologicznej czy też logopedycznej, oraz wiele innych.

Wychodzimy naprzeciw problemom, z którymi młody człowiek nie jest sobie w stanie poradzić w pojedynkę, a nawet przy wsparciu rodziny i najbliższych. Wczesna diagnoza i terapia pedagogiczna mająca na celu wyleczenie, to najlepszy krok, jaki można zrobić w przypadku problemów natury zarówno psychologicznej, socjologicznej, jak i logopedycznej.

Izabela Krempińska - dyrektor, pedagog, logopeda

pedagog zdrowia, pedagog specjalny, absolwentka UAM w Poznaniu, prace magisterskie napisane pod kierunkiem prof. W. Dykcika oraz prof. J. Gniteckiego. Ukończone studia podyplomowe z zakresu logopedii UAM w Poznaniu.  Ukończone studia podyplomowe z zakresu neurokognitywistyki w patologii i zdrowiu PUM w Szczecinie. Doktorantka na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Pedagogiki, autorka publikacji na temat zespołu hiperkinetycznego z deficytem uwagi oraz specyficznych trudności w edukacji. Ukończone kursy z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, alternatywnego sposobu komunikacji MAKATON i inne. Systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych z zakresu pedagogiki, psychologii itp. Na co dzień prowadzi terapię logopedyczną z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; prowadzi pracę terapeutyczną i diagnostyczną z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi dysfunkcjami w rozwoju.