Specjaliści w naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi specjalistami, świadczącymi szerokie usługi pomocy pedagogicznej, psychologicznej czy też logopedycznej, oraz wiele innych.

Wychodzimy naprzeciw problemom, z którymi młody człowiek nie jest sobie w stanie poradzić w pojedynkę, a nawet przy wsparciu rodziny i najbliższych. Wczesna diagnoza i terapia pedagogiczna mająca na celu wyleczenie, to najlepszy krok, jaki można zrobić w przypadku problemów natury zarówno psychologicznej, socjologicznej, jak i logopedycznej.

Jerzy Wojciechowski - socjoterapeuta

Mgr Jerzy Wojciechowski ukończył studia pedagogiczne w Szczecinie (USz 1986 r.)
Dodatkową wiedzę i umiejętności zdobył na następujących studiach podyplomowych:

 •  „Resocjalizacja społecznie niedostosowanych” -  Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 1992 r.;  
 • „Socjoterapii” -  Uniwersytet Warszawski 1998 r.
 • „Oligofrenopedagogiki” – Uniwersytet Szczeciński 2008 r.
 • „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej” – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 2009 r.
 • „Neurokognitywistyka wieku dojrzałego – Pomorski Uniwersytet Medyczny 2014 r.

Jest pedagogiem z długoletnim doświadczeniem zdobywanym zwłaszcza w pracy z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracował na różnych stanowiskach:

 • wychowawca w internacie,
 • pedagog w SP,
 • wychowawca w SOSW, MOW, MOS,
 • kierownik internatu SOSW,
 • terapeuta, reedukator w MOS,
 • dyrektor MOS,
 • socjoterapeutka CPP.

Prowadzi grupową i indywidualną socjoterapię  dzieci i młodzieży oraz szkolenia i warsztaty dla rodziców.
Od  dziesięciu lat zajmuje się neuroterapią. Prowadzi treningi EEG Biofeedback i HEG. Prowadzi treningi funkcji poznawczych z wykorzystaniem urządzenia RechaCom.