Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Carpe Diem” w Szczecinie współpracuje z kilkoma placówkami edukacyjnymi w Szczecinie. Współpraca polega na wspomaganiu pracy placówek konsultacjami specjalistów z Poradni, ponadto na terenie placówek prowadzone są szkolenia dla rad pedagogicznych, a także pogadanki dla rodziców oraz obserwacje diagnostyczne dzieci na terenie placówki.

Placówki współpracujące z Poradnią:

  • Szkoła Podstawowa i Przedszkole „Fale”
    Ul. Rodzinna 1
    72-005 Przylep (k/Szczecina)
  • Akademia Małego Europejczyka - Przedszkole Niepubliczne
    Ul. Źródlana 37
    71-052 Szczecin